Ganganalyse / Såler

gait scan

TOG GaitScan er et avansert system for analyse av dine føtter og gange, bestående av en sensor plate og tilhørende programvare. Med denne kan kiropraktoren din analysere fotavviklingen din. Denne analysen sammen md din behandlerens kunnskap om biomekanikk og deg, gjør at din behandler lettere kan se om det er en sammenheng mellom dine plager og eventuelle feil i føttene.

Systemet er enestående fordi det gir oss informasjon om dine føtter i bevegelse. De aller fleste avtrykk som brukes som grunnlag for å lage såler i ortopediske verksteder, tas i stillestående.

Er analyse av foten under bevegelse gir oss mye mer informasjon om fotfunksjonen din.

Hvordan virker GaitScan?

1. Skanner foten
Når du går over sensorplaten så tusenvis av sensorer registrere trykket fra føttene dine.

2. Lager en oversikt over trykket

Fra dine steg så vil programvaren vise deg 2D og 3D bilder.

Dette gjør at du selv kan se hvordan fotavviklingen din er.

3. Rapport

Informasjonen er så samlet i en rapport

og noen bilder som viser resultatene av din Gaitscan undersøkelse.

Funn i denne rapporten hjelper din behandler til å bestemme om det er noen sammenheng mellom dine plager og din fotavvikling.

4. Innleggsåler eller ikke

Informasjonen i Gaitscan rapporten sammen med undersøkelsen gjort av din behandler av gjør om du anbefales såler eller ei.

5. Data sendes laboratoriet i Canada

Dersom anbefalingen er såler så blir all informasjon fra undersøkelsen, både fra software og fra den kliniske undersøkelsen, sendt til laboratoriet i Canada. Der lages sålene som spesialtilpasses deg.

Innleggsåler er såler som korrigerer eventuelle feil i din fotavvikling og som hjelper føttene dine til å fungere optimalt. Dårlig fotfunksjon kan være opphav til forskjellige plager i føtter, knær, hofter og korsrygg.

Foten din har kontakt med bakken i ca 0,8 sekunder av gangen når du går. Tenk deg at du skal analysere steget ditt i løpet av denne tiden og samtidig finne ut hvilke korrigeringer som må gjøres. Dette er for vanskelig selv for den mest erfarne behandler. Gaitscan systemet tar 300 bilder i sekundet og gir samtidig et klart bilde av hva som skjer ved din fotavvikling. Med denne informasjonen kan din behandler avgjøre om dine plager kan være relatert til funksjonelle feil i føttene.

Bestill time

 

Følg oss på Facebook